MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 49/24.11.2022 pentru terenul situat in extravilanul sat Ighisul Nou , în syuprafata de 0,07 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 116645, nr. cadastral 116645 la pretul de 6000 lei