MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 66/ 12.04.2023 pentru terenul situat in extravilanul Mun. Mediaș , în suprafata de 0,08 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 111935, nr. cadastral 111935 la pretul de8500 lei, oferta depusa de Cristea Mariana sat Mosna, Comnac Letitia sat Mosna si Hudea Angela cu domiciliul in Medias str. 1 Decembrie nr. 32