MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare teren agricol extravilan nr. 67/16.05.2023 pentru terenul situat in extravilanul mun. Mediaș , în suprafata de 0,04 ha , categoria de folosinta arabil, inscris in CF 116982, nr. cadastral 116982 la pretul de 64.121, oferta depusa de Stoica Nicolae Ioan si Stoica Ileanalei