MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitației publica ptr concesionarea unui imobil, aparținând domeniului public al Mun.Mediaș.

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr.152/27.05.2021 și OUG nr.57/2019, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru concesionarea unui imobil, aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș.

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Mediaș str. Moșnei f.n., identificat în CF Mediaș nr.114112 sub nr.cadastral/nr.topografic 114112 (nr.top vechi 4183, 4184) teren împrejmuit și nr.cadastral 114112-C1 parcare în suprafață de 2.187mp.

Licitația va avea loc în data de 08 iulie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  11,oo.

Prețul minim de pornire a licitației este de 6.400 lei, reprezentând redevența minima anuală.

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 16 iunie 2021 – 07 iulie 2021 ora 15.oo la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.