MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă

Titlul proiectului : „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”,
cod SIPOCA 660 / cod Mysmis 129622,
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
 

Beneficiar:  MUNICIPIUL MEDIAS

Data începere proiect: 12.07.2019

Perioada de implementare: 29 de luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.999.025,10 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.919.044,60 lei din care:

      -3.399.171,34 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European(85%)

      -519.873,26  lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național(13%)

Cofinanțarea eligibilă din bugetul local:    - 79.980,50 lei (2%).

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a Municipiului Mediaș prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. - Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administrației publice locale din Municipiul Mediaș prin realizarea Strategiei Smart City orizont 2027 și a Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2021-2027
  2. - Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Primăria Municipiului Mediaș prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelor, ERP și retrodigitalizarea arhivei
  3. - Întărirea capacității instituționale în cadrul Primăriei Municipiului Mediaș prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice proiectului (planificare strategică și utilizarea noului sistem informatic) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni.

Rezultate:

1 – Strategia de dezvoltare durabila 2021 – 2027 a municipiului elaborată
2 – Strategia Smart City a municipiului elaborată
       3 – Analiza de business realizată
4 – Sistem informatic integrat dezvoltat și implementat
5 – Arhiva electronică pentru aproximativ 410 metri liniari arhiva fizică realizată
6 – 10 persoane instruite în domeniul planificării strategice
7 – 112 persoane instruite pentru utilizarea noului sistem informatic integrat
 
Date de contact:
- Manager de proiect   ing. Raicu Dana-Elena, Serviciul Investiții - Directia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș,  tel. 0269/803877, e-mail: investitii@primariamedias.ro,     www.primariamedias.ro
 
 
  Avertisment (Legal Disclaimer)
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro
Site-ul  web al  Programului  Operațional  Capacitate  Administrativă   www.poca.roo  

 


Rezultatele proiectului   

Analiza de business realizată

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Mediaș pentru perioada 2021-2027

Analiza situatiei actuale _etapa 1 din cadrul Strategiei Smart City Mediaș

Strategia Smart City Mediaș orizont 2027 - varianta finală

Finalizarea proiectului „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă” Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020