MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna septembrie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 271/2022, proiectul de hotărâre nr. 271/2022, raportul de specialitate nr. 16097/13.09.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 272/2022, proiectul de hotărâre nr. 272/2022, raportul de specialitate nr. 16007/13.09.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 273/2022, proiectul de hotărâre nr. 273/2022, raportul de specialitate nr. 16220/15.09.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (19) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacţii în vederea stingerii litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 276/2022, proiectul de hotărâre nr. 276/2022, raportul de specialitate nr. 12238/06.09.2022;

Temei legal: art. 2267 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 363 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție + cotă teren aferent) situat în Municipiul Mediaș, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2 ap. 3, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 285/2022, proiectul de hotărâre nr. 285/2022, raportul de specialitate nr. 16107/14.09.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 194 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Buzdului nr. 47, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 286/2022, proiectul de hotărâre nr. 286/2022, raportul de specialitate nr. 16027/14.09.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de comodat nr. 2/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația „Grup de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș”, pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș, str. Nicolae Iorga nr. 2, ap. 1.

Referatul de aprobare nr. 287/2022, proiectul de hotărâre nr. 287/2022, raportul de specialitate nr. 16459/20.09.2022;

Temei legal: art. 108 lit. „a”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind modificarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 288/2022, proiectul de hotărâre nr. 288/2022, raportul de specialitate nr. 16313/16.09.2022;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Angărul de Sus fn.

Referatul de aprobare nr. 289/2022, proiectul de hotărâre nr. 289/2022, raportul de specialitate nr. 16298/15.09.2022;

Temei legal: art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2), art. 1138 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->