MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna martie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 104/2022; proiectul de hotărâre nr. 104/2022; raportul de specialitate nr. 5.083/17.03.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 105/2022; proiectul de hotărâre nr. 105/2022; raportul de specialitate nr. 5.084/17.03.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 92/2022; proiectul de hotărâre nr. 92/2022; raportul de specialitate nr. 4.616/14.03.2022;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 1138 din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 35/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 93/2022; proiectul de hotărâre nr. 93/2022; raportul de specialitate nr. 4.587/11.03.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiții finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 55/2017 încheiat cu Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 95/2022; proiectul de hotărâre nr. 95/2022; raportul de specialitate nr. 4.482/16.03.2022;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiții finalizat de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 97/2022; proiectul de hotărâre nr. 97/2022; raportul de specialitate nr. 4.484/14.03.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” ,,art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 111/2022; proiectul de hotărâre nr. 111/2022; raportul de specialitate nr. 5.191/21.03.2022;

Temei legal: art. 9 alin. (1) şi (2), alin. 7^1 şi alin. 7^2 din OUG nr. 34/2013, HG nr. 1.064/2013, Ordinul nr. 407/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii SNTGN Transgaz SA având ca obiect obținerea Autorizației de construire pentru imobilul din Mediaș str. George Coșbuc nr. 29.

Referatul de aprobare nr. 120/2022; proiectul de hotărâre nr. 120/2022; raportul de specialitate nr. 5.176/21.03.2022

Temei legal: Legea nr. 50/1991, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a,”, art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială Mediaș asupra imobilelor situate în Mediaș str. Sondorilor nr. 18 și str. 1 Decembrie nr. 34 (str. Feleac nr. 5), cu destinația de „creșă” aflate în domeniul public al Municipiului Mediaș și darea în administrare a acestora în favoarea Grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț” Mediaș, respectiv Grădiniței cu program prelungit ”Rază de Soare” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 121/2022; proiectul de hotărâre nr. 121/2022; raportul de specialitate nr. 3.935/21.03.2022;

Temei legal: art. I pct. 1 alin .(1^2) din OUG nr. 100/2021, Legea nr. 1/2011, art. 108 lit. „a”, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „a”, art. 139 alin.(3) lit. „g,”, art. 196 alin. (1) lit. „a,”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție și teren), situat în Mediaș, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 94/2022; proiectul de hotărâre nr. 94/2022; raportul de specialitate nr. 4.736/15.03.2022;

Temei legal: art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302 - 331 și art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Traian Vuia nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 106/2022; proiectul de hotărâre nr. 106/2022; raportul de specialitate nr. 5.086/17.03.2022;

Temei legal: art. 1.650 alin. (1), art. 1.652, art. 1.657, art. 1.660, art. 1.666 alin. (1), art. 1.672, art. 1.673, art. 1.676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 3.350 mp, situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 107/2022; proiectul de hotărâre nr. 107/2022; raportul de specialitate nr. 5.085/17.03.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 301, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 7 situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”.

Referatul de aprobare nr. 125/2022; proiectul de hotărâre nr. 125/2022; raportul de specialitate nr. 5.419/23.03.2022;

Temei legal: art. 874 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit „a”, art. 200, art. 362 alin. (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 674 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Măgurei fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 126/2022; proiectul de hotărâre nr. 126/2022; raportul de specialitate nr. 5.822/17.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 1.650 alin. (1), art. 1.652, art. 1.657, art. 1.660, 1.666 alin. (1), art. 1.672, art. 1.673, art. 1676, art. 1.719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1. 2 şi 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 128/2022; proiectul de hotărâre nr. 128/2022; raportul de specialitate nr. 5.735/28.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 din, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1. 2 şi 3.

descarca material-->