MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna octombrie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 314/2022, proiectul de hotărâre nr. 314/2022, raportul de specialitate nr. 18148/14.10.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 315/2022, proiectul de hotărâre nr. 315/2022, raportul de specialitate nr. 18166/14.10.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii.

Referatul de aprobare nr. 307/2022, proiectul de hotărâre nr. 307/2022, raportul de specialitate nr. 17508/13.10.2022;

Temei legal: OG nr. 112/2000, Legea nr. 51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare şi exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”.

Referatul de aprobare nr. 308/2022, proiectul de hotărâre nr. 308/2022, raportul de specialitate nr. 16399/13.10.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate.

Referatul de aprobare nr. 309/2022, proiectul de hotărâre nr. 309/2022, raportul de specialitate nr. 16847/13.10.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”.

Referatul de aprobare nr. 311/2022, proiectul de hotărâre nr. 311/2022, raportul de specialitate nr. 18131/13.10.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a unui imobil, situat în intravilanul Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou, str. Morii, nr. 49.

Referatul de aprobare nr. 318/2022, proiectul de hotărâre nr. 318/2022, raportul de specialitate nr. 18208/14.10.2022;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Echipare tehnico-edilitară Proiect tip-Construire bază sportivă tip 2-Școala Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 327/2022, proiectul de hotărâre nr. 327/2022, raportul de specialitate nr. 18275/17.10.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Echipare tehnico-edilitară „Proiect Tip Construcție bazin de înot Municipiul Mediaș, Jud. Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 328/2022, proiectul de hotărâre nr. 328/2022, raportul de specialitate nr. 18304/17.10.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș”-„Spații cu altă destinație”.

Referatul de aprobare nr. 329/2022, proiectul de hotărâre nr. 329/2022, raportul de specialitate nr. 18151/14.10.2022;

Temei legal: art. 553 alin. (1) şi alin. (4), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (14), art. 13 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 123 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 56, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 310/2022, proiectul de hotărâre nr. 310/2022, raportul de specialitate nr. 16027/13.10.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție + cotă teren aferent) situat în Municipiul Mediaș, str. Cloșca nr. 2 ap. 47 Jud. Sibiu, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 317/2022, proiectul de hotărâre nr. 317/2022, raportul de specialitate nr. 18081/13.10.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->