MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna iunie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor fixe.

Referatul de aprobare nr. 194/2022; proiectul de hotărâre nr. 194/2022; raportul de specialitate nr. 9867/09.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 43/2017 încheiat cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 195/2022; proiectul de hotărâre nr. 195/2022; raportul de specialitate nr. 9096/09.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, OG nr. 112/2000, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 196/2022; proiectul de hotărâre nr. 196/2022; raportul de specialitate nr. 10073/09.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului corp nr. 2 (construcții + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş Piaţa Regele Ferdinand I nr. 17, corp nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 197/2022; proiectul de hotărâre nr. 197/2022; raportul de specialitate nr. 10565/09.06.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului II (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 17 clădire B.

Referatul de aprobare nr. 210/2022; proiectul de hotărâre nr. 210/2022; raportul de specialitate nr. 10816/17.06.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 199/2022; proiectul de hotărâre nr. 199/2022; raportul de specialitate nr. 10871/15.06.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție Echipare tehnico - edilitară „Proiect Tip Construcție bazin de înot Municipiul Mediaș, Jud. Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 204/2022; proiectul de hotărâre nr. 204/2022; raportul de specialitate nr. 11002/17.06.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști permanente, situată în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 206/2022; proiectul de hotărâre nr. 206/2022; raportul de specialitate nr. nr. 11038/17.06.2022;

Temei legal: art. 9 alin. (1) şi (2), alin. 7^1 şi alin. 7^2 din OUG nr. 34/2013, Legea nr. 18/1991, HG nr. 1.064/2013, OUG nr. 34/2013, Ordinul nr. 407/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren), situat în Municipiul Mediaș str. Cuza Vodă nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 198/2022; proiectul de hotărâre nr. 198/2022; raportul de specialitate nr. 6707/09.06.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 10.000 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 203/2022; proiectul de hotărâre nr. 203/2022; raportul de specialitate nr. 3501/08.06.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind modificarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș” - Spaţii cu altă destinaţie” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 211/2022; proiectul de hotărâre nr. 211/2022; raportul de specialitate nr. 11053/17.06.2022;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->